Betaling
Uw boeking is definitief als uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze overeenkomst 25% van de totaalprijs is betaald. Het restant van het bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. (Zie ook annulering door verhuurder)
Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode moet per ommegaande het gehele bedrag worden betaald.
De borgsom wordt na de eindcontrole onder aftrek van o.a. energieverbruik en evt. gemaakte kosten en/of evt. schade binnen 14 dagen na vertrek verrekend.

Wijze van betaling
Door overschrijving op onze bankrekening NL16 RABO 03622. 41. 902 t.n.v. de Lange Dunen.
Ballum-Ameland o.v.v. contractnummer.
In spoedgevallen: telefonische overboeking naar onze bank. IBAN: NL16 RABO 0362 2419 02 BIC: RABONL2U

Bijkomende kosten
• Eindschoonmaak
• Toeristenbelasting
• Borgsom
• Energiekosten: Hieronder wordt verstaan gasverbruik en elektriciteitsverbruik.
• NB. U hebt een basisbedrag aan energiekosten betaald. Als u meer energie verbruikt dan de basiskosten, dan worden deze met de borg verrekend.
Als overmatig waterverbruik wordt geconstateerd, wordt ook dat in rekening gebracht.

Annulering door opdrachtgever(=huurder)
Als de opdrachtgever om welke reden dan ook een reservering annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd:
15% van de huurprijs bij annulering tot 56 dagen voor aankomst.
• 30% van de huurprijs bij annulering 56 tot 42 dagen voor aankomst.
• 60% van de huurprijs bij annulering vanaf 42 tot 28 dagen voor aankomst.
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 28 dagen voor aankomst.
• 100% van de huurprijs bij annulering op de dag van aankomst of bij niet verschijnen.
De annulering zal in alle gevallen schriftelijk dienen te geschieden.

Annuleringsverzekering
Op grond van bovenstaande is het wenselijk om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de verhuurder
Als de eerste deelbetaling niet binnen de gestelde tijd op onze rekening is bijgeschreven, is de verhuurder vrij om de accommodatie opnieuw in de verhuur aan te bieden. Wordt de accommodatie
niet verhuurd, dan blijft u huurder en wordt u de huurprijs of een deel daarvan in rekening gebracht.(zie annulering door opdrachtgever).

Wijzigingen in huurovereenkomst
Wijzigingen in het met u overeengekomen huurcontract alleen mogelijk na en in overleg met de verhuurder.
U wenst met meer/minder personen/dieren te komen dan afgesproken. Dit is alleen mogelijk als u daarover overleg hebt gepleegd met de verhuurder en deze daarin heeft toegestemd. Betalingen dienen te worden gedaan volgens huurcontract onder vermelding van uw reserveringsnummer. Dus niet zonder overleg andere bedragen overmaken!!

Dag van aankomst en vertrek
Het tijdstip dat u uw accommodatie kunt betrekken is op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur. U dient op de dag van vertrek het gehuurde voor 10.00 uur te hebben verlaten. De tijd tussen 10.00 uur en 15.00 uur hebben wij nodig voor schoonmaakwerkzaamheden. Indien mogelijk zijn in overleg aankomst en vertrek te regelen.
Het tijdstip van eindcontrole wordt in overleg met de verhuurder bepaald.
Bij “ de Lange Dunen” is elke huurperiode mogelijk!

Linnengoed
Wij verhuren als “Amelander LinnenVerhuur”: bedlinnen, handdoeken en keukendoeken.
De huurder zal, tenzij anders overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.
Meenemen: dekbedhoes(1-pers.), kussensloop + hoeslaken of laken(verplicht). (Bad)handdoeken, keukendoeken enz.
In onze vakantiehuisjes zijn 1-persoons dekbedden en kussens aanwezig.
In onze groepsaccommodatie zijn alleen kussens op de bedden aanwezig en moeten dekbedden worden gereserveerd of zelf een slaapzak meebrengen. Bij gebruik slaapzak zijn onderlaken en kussensloop verplicht!
Als er een dekbed van ons wordt gebruikt: dekbedhoes, onderlaken en sloop meenemen of linnenpakket bij ons huren

Roken
Het is in al onze accommodaties niet toegestaan om te roken.

Huisdieren
Huisdieren zijn alleen toegestaan als er (schriftelijk) toestemming is gegeven.
Op ons terrein dienen huisdieren aangelijnd te zijn, in uw omheinde tuin mag uw hond natuurlijk vrij rondlopen.
Wij verzoeken u vriendelijk de uitwerpselen op te ruimen en in de container te deponeren. Zie ook: huisdierafspraken.

Avondrust
Avondrust is van 23.00 uur tot 07.00 uur

Diverse bepalingen
-Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan.
-Als de huurder met minder personen komt dan in de huurovereenkomst is afgesproken, dan is men de overeengekomen huurprijs verschuldigd.(zie ook “Wijzigingen in de huurovereenkomst”)
-Huurder mag de gehuurde accommodatie alleen als vakantieverblijf gebruiken.
-Het is niet toegestaan eigen apparaten voor koken, wassen en/of verwarmen te gebruiken. Het (laten) plaatsen van een biertapinstallatie is niet toegestaan.
-Gebruik van geluidsapparatuur in overleg.
-Het is niet toegestaan door het maken van muziek en/of lawaai overlast op ons terrein en daarbuiten te veroorzaken.
-De huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard als de huurder niet binnen een uur na het betrekken van de accommodatie eventuele gebreken c.q. vermissingen bij de verhuurder heeft gemeld.
-Van de huurder wordt verwacht evt. schade, vermissing e.d. aan inventaris en accommodatie z.s.m. te melden aan de verhuurder.
– Mocht bij aankomst blijken, dat de huurder op basis van onjuiste gegevens c.q. informatie onze accommodatie heeft gehuurd, dan kan de toegang worden geweigerd. E.e.a. geldt ook m.b.t. financiële verplichtingen. Huur wordt niet gerestitueerd.

Autovervoer
Als u uw auto mee wilt nemen naar Ameland, dan is het verstandig tijdig een plaats op de boot te reserveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wagenborg Passagiersdiensten B.V. tel. 0900-9238 of zie www.wpd.nl

Aansprakelijkheid
Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de gasten of ongevallen, behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden zou dekken. De gebruiker/huurder is medeverantwoordelijk voor het gedrag van zin/haar gezinsleden, van in zijn/haar gezelschap meereizende personen en van zijn/haar gasten. Overtredingen van de voorwaarden door laatstgenoemden zullen worden aangemerkt als overtreding van de huurder.

Voor u vertrekt
De huurder bindt zich na afloop van de huurperiode het gehuurde met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.
Bij vertrek behoort u uw accommodatie bezemschoon achter te laten, de afwas schoon en droog op de plaats waar het hoort te staan.
Geen afwas in de afwasmachine laten staan!! Uitruimen wordt in rekening gebracht!
Bedden afhalen en linnen en/of handdoeken bij de deur leggen.
Indien aanwezig thermostaat laag draaien en/ of thermostaatkranen op vorstbeveiliging draaien.
Bij aanwezigheid van vloerverwarming hoeft u geen actie te ondernemen!
Verlichting uit.
Het afval(vuilnis) in de containers brengen. Glas-glascontainer aan de weg. Restvuil-oranje deksel, papier-blauwe deksel.
Samen met de verhuurder of diens gemachtigde voert de huurder evt. een eindcontrole uit.

Slotbepaling
Als er naar aanleiding van de huurovereenkomst geschillen tussen huurder en verhuurder ontstaan, dan zal de meest gerede partij de bemiddeling van de plaatselijke VVV inroepen. E.e.a. om tot een minnelijke regeling te komen.