Voorwaarden en informatie          

 

Betaling 

Uw boeking is definitief als uiterlijk 14 dagen na dagtekening van deze overeenkomst 25% van de totaalprijs is betaald. Het restant van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. (Zie ook annulering door verhuurder) 

Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode moet per ommegaande het gehele bedrag worden betaald. 

De borgsom wordt na de eindcontrole onder aftrek van energieverbruik en evt. schade direct of binnen 14 dagen na vertrek verrekend. 

 

Wijze van betaling 

Door overschrijving op onze bankrekening NL16 RABO 03622. 41. 902 t.n.v.  de Lange Dunen. 

 Ballum-Ameland  o.v.v. reserveringsnummer. 

 

Bijkomende kosten  

  • Eindschoonmaak 
  • Toeristenbelasting 
  • Borgsom 
  • Energiekosten: Hieronder wordt verstaan gasverbruik en   elektriciteitsverbruik. 

            Als overmatig waterverbruik wordt  geconstateerd,  wordt ook dat in rekening gebracht. 

 Deze kosten worden achteraf met u verrekend. 

N.B. Bij huur van onze accommodaties is het energieverbruik niet bij de huurprijs inbegrepen en wordt bij vertrek of binnen 14 dagen met u verrekend. Ook evt. teveel of te weinig betaalde toeristenbelasting wordt dan verrekend. 

 

Annulering door opdrachtgever(=huurder) 

Als de opdrachtgever om welke reden dan ook  een reservering annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd: 

 15% van de huurprijs bij annulering tot 56 dagen voor aankomst.  

  • 30% van de huurprijs bij annulering 56 tot 42 dagen voor aankomst. 
  • 60% van de huurprijs bij annulering vanaf 42 tot 28 dagen voor aankomst. 
  • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 28 dagen voor aankomst. 
  • 100% van de huurprijs bij annulering op de dag van aankomst of bij niet verschijnen. 

De annulering zal in alle gevallen schriftelijk dienen te geschieden. 

 

Annuleringsverzekering 

Op grond van bovenstaande is het wenselijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

Annulering door de verhuurder 

Als de eerste deelbetaling niet binnen de gestelde tijd op onze rekening is bijgeschreven, is de verhuurder vrij om de accommodatie opnieuw in de verhuur aan te bieden. Wordt de accommodatie niet verhuurd, dan blijft u huurder en wordt u de huurprijs of een deel daarvan in rekening gebracht.(zie annulering door opdrachtgever). 

 

Wijzigingen in huurovereenkomst 

Wijzigingen in het met u overeengekomen huurcontract alleen mogelijk na en in overleg met de verhuurder.  

U wenst met meer/minder personen te komen dan afgesproken. Dit is alleen mogelijk als u daarover overleg hebt gepleegd met de verhuurder en deze daarin heeft toegestemdBetalingen dienen te worden gedaan volgens huurcontract, dus niet zonder overleg andere bedragen overmaken!! 

  

Dag van aankomst en vertrek 

Het tijdstip dat u uw accommodatie kunt betrekken is op de dag van aankomst  vanaf 15.00 uur. U dient op de dag van vertrek het gehuurde voor 10.00 uur te hebben verlaten. De tijd tussen 10.00 uur en 15.00 uur hebben wij nodig voor schoonmaakwerkzaamheden. Indien mogelijk zijn in overleg aankomst en vertrek te regelen. 

Het tijdstip van eindcontrole wordt in overleg met de verhuurder bepaald. 

Bij “ de Lange Dunen” is elke huurperiode mogelijk! 

 

 

Linnengoed 

Wij verhuren als “Amelander LinnenVerhuur”: bedlinnen, handdoeken en keukendoeken. 

De huurder zal, tenzij anders overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen. 

Meenemen: dekbedhoes(1-pers.), kussensloop + hoeslaken of laken(verplicht). (Bad)handdoeken, keukendoeken enz.  

In onze vakantiehuisjes zijn  1-persoons dekbedden en kussens aanwezig. 

In onze groepsaccommodatie zijn alleen kussens op de bedden aanwezig en moeten dekbedden worden gereserveerd of zelf een slaapzak meebrengen. Bij gebruik slaapzak zijn onderlaken en kussensloop verplicht! 

Als er een dekbed van ons wordt gebruikt: dekbedhoes, onderlaken en sloop meenemen of linnenpakket bij ons huren 

 

 

Kinderbed enz. 

Wij hebben in overleg een kinderbedje en kinderstoel beschikbaar. 

 

Roken 

Het is in al onze accommodaties niet toegestaan om te roken. 

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn alleen toegestaan als er (schriftelijk) toestemming is gegeven. 

In ons vakantiehuisje Engelsmanduun zijn huisdieren niet toegestaan! 

Op ons terrein dienen huisdieren aangelijnd te zijn, in uw omheinde tuin mag uw hond natuurlijk vrij rondlopen. 

Wij verzoeken u vriendelijk de uitwerpselen op te ruimen en in de container te deponeren. Zie ook: huisdierafspraken. 

 

Avondrust 

Avondrust is van 23.00 uur – 07.00 uur 

 

Diverse bepalingen 

-Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan. 

-Als de huurder met minder personen komt dan in de huurovereenkomst is afgesproken, dan is men de overeengekomen huurprijs verschuldigd.(zie ook “Wijzigingen in de huurovereenkomst”) 

-Huurder mag de gehuurde accommodatie alleen als vakantieverblijf gebruiken. 

-Het is niet toegestaan eigen apparaten voor koken, wassen en/of verwarmen te gebruiken. Het (laten) plaatsen van een biertapinstallatie is niet toegestaan. 

-Gebruik van geluidsapparatuur in overleg. 

-Het is niet toegestaan door het maken van muziek en/of lawaai overlast op ons terrein en daarbuiten te veroorzaken. 

-De huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard als de huurder niet binnen een uur na het betrekken van de accommodatie eventuele gebreken c.q vermissingen bij de verhuurder heeft gemeld. 

-Van de huurder wordt verwacht evt. schade, vermissing e.d. aan inventaris en accommodatie z.s.m. te melden aan de verhuurder. 

– Mocht bij aankomst blijken, dat de huurder op basis van onjuiste gegevens c.q. informatie onze accommodatie heeft gehuurd, dan kan de toegang worden geweigerd. E.e.ageldt ook m.b.t. financiële verplichtingen. Huur wordt niet gerestitueerd. 

 

Autovervoer 

Als u uw auto mee wilt nemen naar Ameland, dan is het verstandig tijdig een plaats op de boot te reserveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wagenborg Passagiersdiensten B.V. tel. 0900-9238 of zie www.wpd.nl 

 

Aansprakelijkheid 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de gasten of ongevallen, behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden zou dekken. De gebruiker/huurder is medeverantwoordelijk voor het gedrag van zin/haar gezinsleden, van in zijn/haar gezelschap meereizende personen en van zijn/haar gasten. Overtredingen van de voorwaarden door laatstgenoemden zullen worden aangemerkt als overtreding van de huurder. 

 

Voor u vertrekt 

De huurder bindt zich na afloop van de huurperiode het gehuurde met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.  

Bij vertrek behoort u uw accommodatie bezemschoon achter te laten, de afwas schoon en droog op de plaats waar het hoort te staan.  

Geen afwas in de afwasmachine laten staan!! Uitruimen wordt in rekening gebracht! 

Bedden afhalen en linnen en/of handdoeken bij de deur leggen. 

Thermostaat laag draaien of  thermostaatkranen op vorstbeveiliging draaien. 

Verlichting uit. 

Het afval(vuilnis) graag in de daarvoor bestemde opslag brengen. 

Samen met de verhuurder of diens gemachtigde voert de huurder een eindcontrole uit. 

 

Slotbepaling 

Als er naar aanleiding van de huurovereenkomst geschillen tussen huurder en verhuurder ontstaan, dan zal de meest gerede partij de bemiddeling van de plaatselijke VVV inroepen. E.e.a. om tot een minnelijke regeling te komen.  

Modalitäten und Informationen: 

 

Zahlungsbedingungen: 

 

Ihre Reservierung ist verbindlich, wenn spätestens 14 Tage nach Unterzeichnung des Mietvertrages 25% Gesamtsumme des vereinbarten Mietpreises auf dem Ihnen mitgeteilten Girokonto eingegangen sind. Ihre Buchung bleibt rechtsgültig!(siehe Rücktritt) 

Die restliche Mietsumme muss bis spätestens 8 Wochen vor dem vereinbarten Mietzeitraum überwiesen werden.  

Bei einer Reservierung unter 8 Wochen vor Mietbeginn muss die vereinbarte Mietsumme sofort komplett überwiesen werden. 

Nach der Endabnahme der Unterkunft wird die Kaution unter Berücksichtigung Energieverbrauch, Kurtaxe u. eventueller Schäden sofort, bzw. innerhalb der nächsten 2 Wochen nach Ihrer Abreise verrechnet. 

 

Möglichkeit der Bezahlung: 

 

Durch Überweisung auf unser Konto IBAN NL16 RABO 0362 2419 02 BIC: RABONL2U 

Name: Tuinenga/Kamminga Ballum-Ameland. 

Betreff: de Lange Dunen. Ballum-Ameland und Nummer des Mietvertrages. 

In eiligen Fällen ist  eine telefonische Überweisung an unsere Bank möglich. IBAN: NL16 RABO 0362 2419 02 BIC: RABONL2U 

 

Zusätzliche Kosten 

Zusätzliche Kosten entstehen durch: 

Endreinigung. 

Kurtaxe. 

Kaution. 

Energiekosten: Hierunter fällt  Gas- und Elektrizitätsverbrauch, ebenso ein übermäßiger Wasserverbrauch. 

Entsprechend der Vereinbarung im Mietvertrag werden diese Energiekosten in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden im Anschluss mit dem Mieter verrechnet. 

N.B. Bei Miete ist Gas u. Stromverbrauch nicht im Mietpreis.  

 

Rücktritt des Mieters vom Mietvertrag: 

 

Wenn eine Reservierung storniert wird, werden Stornierungskosten fällig. Bei Stornierung einer Ferienunterkunft werden die Kosten wie folgt berechnet: – 15% der Reisesumme bei Stornierung bis zu 56 Tage vor der Anreise;  

                  – 30% der Reisesumme bei Stornierung von 56 bis 42 Tage vor der Anreise;  

– 60% der Reisesumme bei Stornierung von 42 bis 28 Tage vor der Anreise;  

– 90% der Reisesumme bei Stornierung von 28 bis zum Anreisetag;  

– 100% der Reisesumme bei Stornierung am Anreisetag, später oder beim nicht Erscheinen.  

Die Annullierung muss in jedem Fall entsprechend schriftlich erfolgen. 

 

Reiserücktrittsversicherung 

 

Aufgrund der aufgeführten Ausfallkosten bei Reiserücktritt erscheint es ratsam, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

 

Rücktritt vom Mietvertrag durch den Vermieter: 

 

Sollte der erste Teil der vereinbarten Mietsumme nicht innerhalb der ebenfalls vereinbarten Zeit auf dem im Mietvertrag genannten Konto eingehen, hat der Vermieter das Recht, vom Mietvertrag zurückzutreten und die Unterkunft erneut zur Vermietung anzubieten. 

 

Änderungen des Mietvertrages 

Änderungen des mit Ihnen ausgehandelten Mietvertrages sind nur in Übereinstimmung mit dem Vermieter möglich.  

Möchten Sie mit mehr/weniger Personen als ursprünglich geplant anreisen, so ist dies ebenfalls nur nach vorheriger Absprache mit dem Vermieter und dessen ausdrücklicher Zustimmung möglich.   Unter Vertrag nur vermeldete Zahlungen überweisen!! Nicht ändern bitte! 

 

Tag der Ankunft und Abreise 

Am Tag der Ankunft kann die Unterkunft laut Mietvertrag ab 15:00 Uhr bezogen werden. Am Tag der Abreise ist die Unterkunft bis 10:00 Uhr zu übergeben. Die Zeit zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr brauchen wir für Endreinigung. 

Der Zeitpunkt für die Endabnahme der genutzten Unterkunft soll mit dem Vermieter abgestimmt werden. 

In “de Lange Dunen” kann jeder Tag An- und Abreise sein. 

 

 Möglichkeiten Vermietung innerhalb der Woche, Wochenend- und Wochenvermietung 

Innerhalb der Woche:Montagmittag nach 15.00 Uhr – Freitagmorgen bis 10.00 Uhr. 

Wochenende:Freitagmittag nach 15.00 Uhr – Montagmorgen bis 10.00 Uhr. 

 Kurz Wochenende:           Freitagmittag nach 15.00 Uhr – Sonntagmorgen bis 10.00 Uhr. 

Woche:jeden Tag nach 15.00 Uhr – jeden Tag bis 10.00 Uhr. 

Andere Mietzeiten sind nach Rücksprache mit dem Vermieter möglich. 

 

Bettwäsche 

Wir vermieten: Bettwäsche, Handtücher und Küchentücher. 

Der Mieter bringt, es sei denn, dass eine andere Vereinbarung getroffen wurde, eigene Bettwäsche mit. 

Mitzubringen: Bettbezug (1 Person), Kopfkissenbezug und Spannbetttuch (verpflichtet). (Bade)handtücher, Küchen- und Geschirrtücher etc. Wenn man Schlafsack mitbringt ist auch Kopfkissenbezug und Spannbetttuch verpflichtet. 

In unseren Ferienhäuser sind Einziehdecken (1 Person) und Kopfkissen vorhanden. 

In unsere Gruppenunterkunft soll man, wenn man kein Schlafsack mitbringt, Deckbetten reservieren!! 

Achtung!! Auf die Betten in Gruppenunterkunft Koedunen und Kalverduun liegen keine Deckbetten. 

Es gibt 2 Möglichkeiten: 1.Selbst mitnehmen: Schlafsack,  Kissenüberzug und Bettuch(1P). 2. Von uns ein Deckbett bekommen und dann selbst mitnehmen: Deckbettbezug(1P), Kissenüberzug und Bettuch(1P) oder  Bettwäsche mieten bei uns. 

 

Kinderbett etc. 

Folgende Gegenstände stehen zur Verfügung: – Kinderbett, Kinderhochstuhl 

 

Rauchen 

In all unseren angebotenen Unterkünften ist mit Rücksicht auf nachfolgende nichtrauchende Bewohner das Rauchen untersagt. 

 

Haustiere 

Haustiere sind nach (schriftlicher) Zustimmung durch den Vermieter erlaubt. 

Die Tiere sollen angeleint sein, ausserhalb im eingezäunten Grundstück bei Ihrem Ferienhaus. 

Wir bitten Ihnen die Exkremente Ihrer Tiere im grossen Müllcontainer(beim Parkplatz) zu tun. 

 

Nachtruhe 

Nachtruhe ist von 23.00 – 07.00 

 

Diverse Bestimmungen 

-Es ist dem Mieter nicht erlaubt, das Mietobjekt an Dritte zu vermieten. 

 Sollte nach Ankunft oder während des Verbleibes erscheinen dass die Mieter aufgrund falscher Daten oder Informationen unsere Unterkunft gemietet haben, so kann denen den Zutritt verweigert werden. Dies gilt auch in Bezug zu finanziellen Gründe. Die Miete wird in dem Falle nicht zurückerstattet. 

-Kommt der Mieter mit weniger als den im Mietvertrag vereinbarten Personen, wird dennoch die Gesamtsumme der vorher vereinbarten Miete fällig.(siehe auch: Änderungen des Mietvertrages u. Rücktritt vom Mietvertrag durch den Vermieter) 

– Der Mieter darf die gemietete Unterkunft nur als Ferienwohnung nutzen. 

-Es ist nicht erlaubt, eigene Kochgeräte und/oder eigene Waschmaschinen zu benutzen. 

-Das Benutzen von Radiogeräten und-recordern ist in Überlegung, mindestens aber durch vorherige Absprache möglich. 

-Es ist nicht erlaubt, durch laute Musik und andere Geräusche andere auf unserem Gelände wohnende Gäste zu beeinträchtigen oder gar umliegende Nachbarn zu stören. 

– Der Mieter erklärt sich mit dem Mietobjekt und dem darin anwesenden Inventar einverstanden, sofern er nicht binnen einer Stunde nach Einzug in der Unterkunft eventuelle Schäden oder fehlendes Inventar registriert und gemeldet hat. 

-Vom Mieter wird erwartet, dass er dem Vermieter einen eventuellen Schaden in der Unterkunft, bzw. fehlendes Inventar umgehend, bzw. so schnell wie möglich mitteilt. 

 

 

Autotransport 

Wenn Sie Ihr Auto mit nach Ameland nehmen wollen, ist es sinnvoll, schon frühzeitig einen Platz auf der Fähre zu reservieren. Wagenborg Passagiersdiensten B.V. ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 0031 854011008 erreichbar. Es ist aber auch möglich, per E-Mail oder online einen Platz auf der Fähre zu buchen. Nutzen Sie dazu den nachfolgenden Link: http://www.wpd.nl 

 

Haftung 

Bei Diebstahl oder Beschädigung des Eigentums von Gästen, sowie bei Unfällen ist die Haftung des Vermieters ausgeschlossen, es sei denn, eine Mitschuld des Vermieters kann glaubhaft nachgewiesen werden. Des weiteren haftet der Vermieter nicht für Übernahme der Kosten von Schäden, die unter diesen Umständen über die Versicherungssumme der normalen WA-Versicherung hinausgehen. 

 

Bevor Sie abreisen 

Der Mieter ist verpflichtet, nach Ablauf des Mietvertrages die gemietete Unterkunft und das darin befindliche Inventar sauber und in einem guten Zustand zu übergeben. 

Bei Abreise soll die Unterkunft besenrein hinterlassen werden. Die Abwaschutensilien sollen sauber und trocken an den dafür vorgesehenen Platz im Schrank zurückgestellt werden. Kein Abwasch im Geschirrspülmaschine! Extra Kosten! 

Bettwäsche und/oder Handtücher beim Tür. 

Heizung unter drehen. 

Licht ausschalten. 

Der Abfall soll in den dafür vorgesehenen und aufgestellten Behältern deponiert werden.  

Gemeinsam mit dem Vermieter oder dessen Beauftragten und dem Mieter findet die Endkontrolle in der bis dahin gemieteten Unterkunft statt. 

 

Schlussklausel 

Sollte es trotz korrektem Mietvertrag Anlass zu Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter kommen, wird die am meisten kompromissbereite Seite um die Vermittlung durch den örtlichen Fremdenverkehrsverein VVV bitten, um im Ernstfall eine gütliche Einigung zu erreichen.